بانک اطلاعاتی SQL Server 2017

مشخصات این دوره:

عنوان ترم جاری: دی 94 (1)
مدرس: حمیدرضا صادقیان
تاریخ شروع دوره: چهارشنبه 9 دی 1394
روز برگزاری: چهارشنبه
ساعت: 17:00 تا 20:00
طول مدت دوره: 24 ساعت (8 هفته متوالی)
شهریه: 400,000 تومان
 

خلاصه

در این دوره آموزشی پس از آشنایی دانشجو با اصول و مفاهیم پایه ای بانک اطلاعاتی، اصول طراحی و نرمال سازی دیتابیس در قالب طراحی دیتابیس یک سیستم مدیریت محتوای (CMS) پیشرفته با تمام امکانات آموزش داده خواهد شد. سپس با یادگیری مفاهیمی چون Stored Procedure، Function, Trigger, Index ، دانشجو با نوشتن کوئری های پیچیده و کاربردی در قالب ایجاد کوئری های مختلف این دیتابیس، آشنا خواهد شد.

همچنین در این دوره مطالبی مانند امنیت، ماکنیزم های پشتیبانی و غیره نیز آموزش داده خواهد شد.

مطالب مهم این دوره

 • آموزش نصب و راه اندازی SQL Server
 • آشنایی با محیط SQL Server Management Studio
 • طراحی و ایجاد دیتابیس
 • اصولی که هنگام انجام یک طراحی خوب میبایست مد نظر داشت
 • انواع رابطه ها و خاصیت های آنها
 • روش های نرمال سازی بانک اطلاعاتی
 • امنیت در بانک های اطلاعاتی
 • نحوه ایجاد جداول و آشنایی با انواع داده ها
 • طراحی ایندکس ها و آموزش موارد مهم در طراحی ایندکس های پربازده
 • ایجاد و کار با دیاگرام ها
 • Backup گرفتن بازیابی و نگهداری دیتابیس
 • آشنایی و مهارت کار با دستورات SQL
 • آشنایی و کار با Transaction ها
 • ایجاد و کار با View ها
 • ایجاد و استفاده از Function ها و Stored Procedure ها
 • مفاهیم حرفه ای در کار با دستورات T-SQL مانند
 • مدیریت خطاها
 • Subquery ها
 • Pivot کردن داده ها
 • توابع Ranking
 • ایجاد و استفاده از Trigger ها
 • جستجو های پیشرفته (Full text search)

پیش نیازها

پیش نیاز ندارد


نحوه ثبت نام

برای ثبت نام می توانید مبلغ شهریه را به صورت کامل و یا بخشی از آن (پیش پرداخت) به صورت آنلاین، واریز به حساب بانکی و یا کارت به کارت پرداخت کنید.

کل مبلغ شهریه میبایست در اولین جلسه تشکیل کلاس تسویه شود.

پرداخت آنلاین با کلیه کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و با داشتن رمز دوم کارت، و CVV2 قابل انجام است.

در صورت واریز مبلغ به صورت کارت به کارت (از طریق عابر بانک) یا واریز به حساب بانکی میبایست جزئیات پرداخت را در بخش دوره های ثبت نام شده شما و انتخاب گزینه پرداخت شهریه ثبت کنید، در غیر این صورت پرداخت فوق از شهریه شما کسر نخواهد شد.

پرداخت شهریه به صورت اقساط طی هماهنگی با مسئولین آموزشگاه و با ارائه چک معتبر میسر است.


سرفصل های این دوره به شرح زیر است:

 • آموزش نصب و راه اندازی  SQL Server
 • آشنایی با محیط  SQL Server Management Studio
 • آشنایی با زبان SQL
 • طراحی و ایجاد دیتابیس
 • اصولی که هنگام انجام یک طراحی خوب میبایست مد نظر داشت
 • انواع رابطه ها و خاصیت های آنها
 • روش های نرمال سازی بانک اطلاعاتی
 • نحوه ایجاد جداول و آشنایی با انواع داده ها
 • آشنایی و مهارت کار با دستورات T-SQL
 • ایجاد و کار با View ها
 •  Subquery ها
 • آشنایی اولیه با Window Function ها
 • آشنایی و کار با Transaction ها
 • امنیت در بانک های اطلاعاتی

 

 1. مروری بر SQL Server 
 • چرا SQL Server  ؟
 • تکامل SQL Server
 • سخت افزار مورد نیاز
 • CPU
 • Memory
 • هارد دیسک
 • نیازهای سیستم عامل
 1. نصب SQL Server
 • آغاز نصب
 • انتخاب Feature ها برای نصب
 • نامگذاری Instance
 • انتخاب Service Account ها
 • انتخاب یک Authentication Mode
 • تعریف Data Directory ها
 • ایجاد دیتابیس سرویس گزارش گیری
 • تنظیمات خطاها و Usage Reportها
 • امنیت
 • Service Account ها
 • بررسی Authentication Mode
 • لاگین sa
 •  
 1. SQL Server Management Studio
 • نگاهی به SSMS
 • بررسی گزینه های SSMS
 • شاخه Environment
 • شاخه Source Control
 • شاخه Text Editor
 • شاخه Query Execution
 • شاخه Query Result
 • ویرایشگر Query
 1. طراحی و ایجاد دیتابیس
 • تعریف یک دیتابیس
 • دیتابیس های از پیش تعریف شده در SQL Server
 • Master              
 • Tempdb
 • model
 • Msdb
 • MSSQLSystemResource
 • انتخاب نوع سیستم دیتابیس
 • OLTP    
 • OLAP
 • مثال انتخاب سیستم
 • جمع آوری داده ها
 • مشخص کردن اطلاعات برای ذخیره در دیتابیس
 • محصولات مالی
 • مشتری ها
 • آدرس مشتری ها
 • اشتراکات
 • تراکنش ها
 • اطلاعات خارجی و چشم پوشی شده
 • ساختن رابطه ها
 • استفاده از کلیدها
 • ایجاد رابطه ها
 • مطالبی بیشتر در مورد کلیدهای خارجی
 • نرمال سازی
 • هر موجودیت باید یک شناسه منحصر بفرد داشته باشد
 • فقط اطلاعاتی ذخیره شوند که ارتباط مستقیم با موجودیت دارند
 • اجتناب از تکرار مقادیر یا ستون ها
 • فرم های نرمال سازی
 • غیر نرمال سازی
 • ایجاد دیتابیس نمونه
 • ایجاد یک دیتابیس در SQL Server Management Studio
 • Drop کردن دیتابیس در SQL Server Management Studio
 • ایجاد دیتابیس در یک Query Pane
 1. تعریف Table ها
 • یک Table چیست؟
 • انواع داده های SQL Server
 • انواع داده های Table
 • انواع داده های برنامه
 • مشخصه های ستون ها
 • مقادیر پیش فرض
 • ایجاد مقادیر IDENTITY
 • استفاده از مقادیر NULL
 • چرا برای یک ستون Allow NULL تعریف می کنیم
 • ذخیره کردن تصاویر و متن های پر حجم در SQL Server
 • ایجاد یک Table در SQL Server Management Studio
 • ایجاد یک Table توسط Query Editor
 • ایجاد یک Table با استفاده از Template
 • ایجاد و ویرایش Template
 • دستور Alter Table
 • ایجاد یک کلید اصلی (Primary Key)
 • ایجاد یک رابطه
 • چک کردن اطلاعات موجود هنگام ساختن
 • ایجاد اجبار برای کلیدهای خارجی
 • انتخاب Rule های Delete و Update
 • ایجاد یک Relationship با استفاده از T-SQL

 

 

 1. پیش زمینه در مورد  T-SQL Querying              
 • آشنایی با مفاهیم اولیه زبان SQL
 • SQL
 • Set Theory
 • Predicate Logic
 • Relational Model            
 • معماری SQL Server            
 • اجزای دستور  Select           
 • عبارت  From
 • عبارت where
 • عبارت Group by
 • عبارت Having
 • عبارت Select
 • عبارت Order by
 • فیلترهای Top و Offset-Fetch
 • آشنایی اولیه با Window Function ها
 • شرط ها و عملگرها
 • عبارت Case
 • Three-Valued Logic
 • کار با داده های کاراکتری
 • Data Type
 • Collation
 • عملگرها و توابع
 • عمگر شرطی Like
 • کار با داده های تاریخ و زمان
 • Data type ها
 • ثابت ها
 • کار به صورت جداگانه با تاریخ و زمان
 • محدود کردن بازه های تاریخی
 • توابع تاریخ و زمان
 • آشنایی با Metadata
 • Catalog views
 • آشنایی با Information Schema view
 • آَشنایی با توابع و روال های سیستمی

 

 1. Join ها
 • Cross join
 • Inner joins
 • مثالهای مختلفی از Join  ها
 • Outer Join

 

 1. Subquery ها
 • Subquery های غیر وابسته
 • Scalar Subqueries
 • Multivalued Subqueries
 • Subquery های وابسته
 • عبارت شرطی Exists
 • ساختار Subquery ها
 • برگرداندن مقدار بعدی و قبلی
 • محاسبه مانده

 

 1. عبارات Table
 • Derived Table
 • جداول تودرتو
 • ارجاعات چندگانه
 • CTE یا Common Table Expression
 • Recursive CTE
 • تعریف چند CTE
 • View ها
 • استفاده از Order by در View
 • گزینه های View
 • Inline Table-Valued Function
 • Apply Operator

 

 1. کار با مجموعه ها
 • عملگر Union
 • ترکیب با Union All
 • عملگر Intersect
 • عملگر Except

 

 1. تغییرات داده ها
 • Insert Data
 • Insert Values
 • Insert Select
 • Insert Exec
 • Select into
 • Bulk insert
 • Identity property
 • Delete Data
 • دستور Delete
 • دستور Truncate
 • حذف داده ها با Join
 • Update Data
 • دستور Update
 • Update بر مبنای Join
 • Merge Data
 • تغییر داده ها با استفاده از Table Expression ها
 • تغییرات داده ها با استفاده از Top  و  Offset-Fetch
 • عبارت Output
 • Insert با Output
 • Delete با Output
 • Update با Output
 • Merge  با Output

 

 1. آشنایی اولیه با Window Function ها
 • توابع Ranking
 • توابع Offset
 • توابع   Aggregate

 

 1. مفاهیم تراکنش و همزمانی
 • تراکنش ها
 • Lock ها و Block ها
 • Isolation Level
 • Read Uncommitted
 • Read committed
 • Repeatable read
 • Serializable
 • Isolation Level بر مبنای Row Version
 1. آشنایی با امکانات جدید SQL 2017
 2. امنیت و سازگاری
 • لاگین ها
 • لوگین های سرور و کاربران دیتابیس
 • Role ها
 • Role های ثابت سرور
 • Roleهای دیتابیس
 • Roleهای برنامه
 • Schema ها

 

 

picture
picture

نظر دانشجویان دوره های قبلی
 نظر افرادی که قبلا در این دوره ها شرکت کرده اند  را بدانید.

بهترین ملاک برای قضاوت درباره کیفیت خدمات آموزشی ما نظرات مخاطبینی است که قبلا از این خدمان استفاده کرده اند. ادامه »

picture

تضمین کیفیت
تضمین کیفیت خدمات آموزشی ما موفقیت افرادی است که با ما همراه بوده اند..

Fusce vehicula dignissim ligula. Vestibulum sit amet neque eu neque suscipit consequat quis vel risus. Vestibulum vehicula purus nec dui accumsan fermentum. Read More »

picture

انواع دوره های آموزشی
دوره های آموزشی ما به دو حالت کلی فشرده و طولانی مدت برگزار می شود.

Fusce vehicula dignissim ligula. Vestibulum sit amet neque eu neque suscipit consequat quis vel risus. Vestibulum vehicula purus nec dui accumsan fermentum. Read More »